DRET DE DESISTIMENT.

 

En cas de desistiment, ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI efectuarà el reemborsament del import de la compra, incloses les despeses d’entrega (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part del Client d’una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa d’entrega ordinària que s’ofereix) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a màxim en 14 dies natures a partir de la data des de que s’informi per part del Client, de forma expressa, la seva voluntat de desistir del contracte.

 

ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix medi de pagament utilitzat per el Client per a la transacció inicial i, en tot cas, no comportarà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

 

ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI té el dret de retenir el reemborsament fins haver rebut efectivament els béns o fins que el Client hagi presentat una prova de la devolució dels béns, depenent de quina condició es compleixi primer.

 

El Client haurà de retornar o entregar directament els béns, sense cap mena de demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de CATORZE (14) DIES naturals a partir de la data en que comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans de que hagi finalitzat el termini i el Client haurà d’assumir el cost directe de la devolució dels béns.

 

En tots els casos, els productes objectes de devolució hauran de trobar-se en perfectes condicions i en el seu embalatge original. Si no fos així, no es pot exercir aquest dret de desistiment. ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI verificarà que tot està correcte i en perfecte estat, donant l’autorització corresponent que serà comunicada al client via correu electrònic.

 

La devolució per desistiment no serà possible per als següents productes:

 

  1. Productes que no s’hagin adquirit única i exclusivament a través de la Botiga On-Line de marxandatge de www.tempsdevi.cat
  2. Productes adquirits als estands de marxandatge situats a l’emplaçament de la fira “Temps de Vi” durant els dies 1, 2 i 3 de juny.
  3. Tiquets per la degustació de vins i caves.

 

En cas de que ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI vulgui fer qualsevol mena de promoció en la Botiga On-Line mitjançant la que adquireixi varis articles independents com part d’un mateix pack (3x2, 2x1, descompte o similars), en cas de desistiment, haurà de desistir-se de tots els productes inclosos o afectats per la promoció. Si el Client desitja el canvi o devolució parcial dels articles adquirits dins del marc d’aquest tipus de promocions, al no ser desistiment del contracte entre les parts, ja que no es retorna tot el pack complert, en lloc de tramitar tota la devolució de l’import per el mateix medi de pagament que es va utilitzar en la compra, com així ocorre en el desistiment, la devolució s’efectuarà en forma d’abonament bescanviable per el valor del import dels productes retornats, canviable per qualsevol altre producte que el Client desitgi, en una o varies compres, amb límit d’un any, a partir del moment en el que es faci efectiva la devolució.

Contacte

Associació Formativa 

Temps de Vi

 

CIF: G65758070

 

Carrer Fassina, 7, 5è 4t.

08800 Vilanova i la Geltrú

(Barcelona)

 

+34 607 529 409