PROCÈS DE COMPRA ON-LINE.

 

 

Les presents Condicions Generals de Compra (en endavant, CGC), les corresponents descripcions i llista de productes i preus que en cada moment s’estableixin, regularan la prestació per part d’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI dels productes adquirits per els CLIENTS, que es consideraran complerts quan ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI percebi per part del CLIENT el pagament dels productes comprats, qualsevol naturalesa que aquests tinguin.

 

Aquestes Condicions Generals de Compra que a continuació es detallen són les úniques aplicables i reemplacen qualsevol altre condició o pacte previ, excepte que les parts acordin de forma expressa i per escrit altre tipus de pacte i aquest anul·li o modifiqui les presents CGC.

 

 

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

 

Les presents Condicions Generals de Compra (en endavant, CGC), les corresponents descripcions i llista de productes i preus que en cada moment s’estableixin, regularan la prestació per part d’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI dels productes adquirits per els CLIENTS, que es consideraran complerts quan ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI percebi per part del CLIENT el pagament dels productes comprats, qualsevol naturalesa que aquests tinguin.

 

Aquestes Condicions Generals de Compra que a continuació es detallen són les úniques aplicables i reemplacen qualsevol altre condició o pacte previ, excepte que les parts acordin de forma expressa i per escrit altre tipus de pacte i aquest anul·li o modifiqui les presents CGC.

 

 

INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS PARTICULARS.

 

    1. Identificació del prestatari del servei.

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificadores del titular de la pàgina web són:

 

ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI  CIF: G - 65758070

Carrer Fassina, número 7, 5è 4t.

08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

 

Telefón: 607529409               Correu electrònic: admin@tempsdevi.cat

 

Inscrita en Registre d’associacions i fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 49817-J/1.

 

 

    1. Descripció.

 

ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI a través de les presents CGC ofereix als seus usuaris, subscriptors i visitants la possibilitat de realitzar la compra on-line, de forma anticipada, tant dels tiquets de consumició de la fira “TEMPS DE VI” que se celebrarà els dies 1, 2 i 3 de juny a Vilanova i la Geltrú, com del merchandising oficial commemoratiu de la fira.

 

ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI podrà alterar, en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc Web, així como tots o algun dels seus serveis.

 

Acceptació de les Condicions Generals de Compra.

 

L’accés i utilització del servei de Botiga On-Line d’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI implica per part del usuari l’acceptació plena i sense reserves de totes les condicions recollides en les presents CGC. Així mateix, ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les presents Condicions Generals aplicables a la seva Botiga On-Line.

 

PROCÈS DE COMPRA ON-LINE.

 

Els nostres productes, com trobar-los?

 

Des de la nostra pàgina web www.tempsdevi.cat, es poden trobar tant la venta anticipada de tiquets de degustació a utilitzar durant la fira com el marxandatge oficial de “TEMPS DE VI”.

 

En la pròpia pàgina apareix l’apartat “compra tiquets” on clicant s’accedeix a tots els nivells de famílies de productes que s’ofereixen.

 

 

Comprar a la Botiga On-Line d’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI

 

Per a poder comprar a la Botiga On-Line d’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI no es precisa necessari registrar-se a la web prèviament, tot i que hi ha la possibilitat per poder així rebre tota l’informació referent als actes que es fan durant tot l’any.

 

Per poder fer la compra, només cal anar a l’apartat de “compra tiquets” i seleccionar els productes que volguin comprar, això sumarà al “carro de compra” i finalment només caldrà omplir els camps obligatoris i facilitar en funció del sistema de pagament les dades necesaries

 

 

Cóm es tramita la comanda?

 

A través d’una connexió segura SSL, i en el cas de que la forma de pagament sigui escollida sigui la targeta de crèdit o dèbit, es connecta amb el banc, de forma que es transmeten les dades bancàries directament i de forma segura, de forma que ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI no té accés a ells ni els emmagatzema.

 

Una vegada s’hagi finalitzat la tramitació de la comanda, es facilitat un número que la identifica, en cas de posteriors reclamacions si foren necessàries.

 

 

Disponibilitat dels productes.

 

Els tiquets i la selecció de marxandatge oferts a través del website, és vàlida en tant aquests productes siguin visibles en la pàgina web, amb els límits d’estoc disponibles. Al tractar-se de comerç electrònic, l’estoc s’actualitza on-line, per el podria succeir que, eventualment, durant el procés de compra s’esgoti l’estoc, no podent en aquests supòsits continuar amb la compravenda iniciada.

Contacte

Associació Formativa 

Temps de Vi

 

CIF: G65758070

 

Carrer Fassina, 7, 5è 4t.

08800 Vilanova i la Geltrú

(Barcelona)

 

+34 607 529 409