CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

PROCÈS DE COMPRA ON-LINE

Les presents Condicions Generals de Compra (en endavant, CGC), les corresponents descripcions i llista de productes i preus que en cada moment s’estableixin, regularan la prestació per part d’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI dels productes adquirits per els CLIENTS, que es consideraran complerts quan ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI percebi per part del CLIENT el pagament dels productes comprats, qualsevol naturalesa que aquests tinguin.

Aquestes Condicions Generals de Compra que a continuació es detallen són les úniques aplicables i reemplacen qualsevol altre condició o pacte previ, excepte que les parts acordin de forma expressa i per escrit altre tipus de pacte i aquest anul·li o modifiqui les presents CGC.

1.INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS PARTICULARS

1.1. Identificació del prestatari del servei

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificadores del titular de la pàgina web són:
ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI CIF: G – 65758070
Carrer major, 72
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Telèfon: 629315744
Correu electrònic: admin@tempsdevi.cat
Inscrita en Registre d’associacions i fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 49817-J/1.

1.2 Descripció

ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI a través de les presents CGC ofereix als seus usuaris, subscriptors i visitants la possibilitat de realitzar la compra on-line, de forma anticipada, tant dels tiquets de consumició de la fira “TEMPS DE VI” que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juny a Vilanova i la Geltrú, com del merchandising oficial commemoratiu de la fira.

ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI podrà alterar, en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc Web, així como tots o algun dels seus serveis.

1.3. Acceptació de les Condicions Generals de Compra

L’accés i utilització del servei de Botiga On-Line d’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI implica per part del usuari l’acceptació plena i sense reserves de totes les condicions recollides en les presents CGC. Així mateix, ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les presents Condicions Generals aplicables a la seva Botiga On-Line.

2. PROCÈS DE COMPRA ON-LINE

2.1. Els nostres productes, com trobar-los?

Des de la nostra pàgina web www.tempsdevi.cat, es poden trobar tant la venta anticipada de tiquets de degustació a utilitzar durant la fira com el marxandatge oficial de “TEMPS DE VI”.

En la pròpia pàgina inicial apareix l’apartat “ACTIVITATS” on clicant s’accedeix a tots els nivells de famílies de productes que s’ofereixen.

2.2. Comprar a la Botiga On-Line d’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI

Per a poder comprar a la Botiga On-Line d’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI no es precisa/es necessari registrar-se a la web prèviament.

Per fer la compra de qualsevol dels articles de la nostra web, només cal que es seleccioni la quantitat i afegir al carrito de la compra, un cop seleccionat tots els productes que es desitgin, cal acabar amb un clic al comprar i omplir les dades necessaries.

2.3. Com es tramita la comanda?

A través d’una connexió segura SSL, i en el cas de que la forma de pagament sigui escollida sigui la targeta de crèdit o dèbit, es connecta amb el banc, de forma que es transmeten les dades bancàries directament i de forma segura, de forma que ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI no té accés a ells ni els emmagatzema.

Una vegada s’hagi finalitzat la tramitació de la comanda, es facilitat un número que la identifica, en cas de posteriors reclamacions si foren necessàries.

2.4. Disponibilitat dels productes

Els tiquets i la selecció de marxandatge oferts a través del website, és vàlida en tant aquests productes siguin visibles en la pàgina web, amb els límits d’estoc disponibles. Al tractar-se de comerç electrònic, l’estoc s’actualitza on-line, per el podria succeir que, eventualment, durant el procés de compra s’esgoti l’estoc, no podent en aquests supòsits continuar amb la compravenda iniciada.

2.5. Forma de pagament

ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI proposa varis medis de pagament per a que el Client pugui escollir aquell que més li convingui o s’adapti millor a les seves necessitats:

 1. PAGAMENT PER TARGETA: (Ràpid i segur) Acceptem Visa, MasterCard, American Express, etc… ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI ha contractat una passarel·la de pagament segur On-Line amb el Banc Sabadell, que està adherida al protocol de sistema de comerç electrònic segur per el que, una vegada seleccionat el producte o tiquet/s a comprar, es confirma la operació en la passarel·la de pagament on introduint el número de la seva targeta, s’obrirà una finestra del banc emissor que li sol·licita la seva identificació.Les dades de la seva targeta i la contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció; transmetent les dades bancàries directament i de forma segura a la passarel·la de pagament, de forma que ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI no té accés a ells ni els emmagatzema. Una vegada completada la identificació, el Banc Sabadell comunica a ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI que la compra ha estat efectuada.
 2. TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: (Lent i tradicional) ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI ofereix la possibilitat de pagar les compres de marxandatge, no de tiquets degustació, a través d’una transferència bancària que es podrà realitzar a través d’internet, en una sucursal bancària o per telèfon.El compte corrent en el que es podrà realitzar la transferència, incloent el número de comanda, és la següent:
  ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI
  […]

2.6. Transport i despeses d’enviament

Les tarifes i temps d’enviament són els següents:

 • com no son productes físics no cal enviament, tot el producte o servei serà servit i gaudit en el mateix esdeveniment.

El transportista serà el convingut entre ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI i serà degudament informat al Client.

ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI no es fa responsable de cap mena de retràs originat en el transport per:

 1. Direcció correcta o incomplerta.
 2. No indicar número de telèfon de contacte.
 3. Vagues dels transportistes.

Si el Client no aprecia ruptures externes en el paquet a l’hora de rebre’l, però al obrir-lo aprecia desperfectes a causa del transport, ha de notificar-ho en menys de 24 hores a la companyia de transport per a deixar constància i posar-se en contacte amb ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI. En cas contrari s’entendrà que el producte ha estat acceptat de conformitat. L’empresa de transport un cop passat aquest termini considerarà que el material enviat està en perfecte estat i no es farà responsable dels desperfectes.

2.7. Tiquets de degustació

Els tiquets, com s’ha anunciat anteriorment i a l’igual que els productes de marxandatge, es podran adquirir en la mateixa pàgina web de l’esdeveniment, www.tempsdevi.cat i no precisaran d’enviament per transportista.

El Client, un cop hagi fet el pagament mitjançant la passarel·la de pagament, se li enviarà un e-mail amb el comprovant de la compra feta correctament i un número de comanda per validar-lo en les taquilles o a l’entrada de l’activitat requerida.

3. CANVIS I DEVOLUCIONS

Les despeses de devolució o substitució i nou enviament seran assumits per ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI en Península i Balears. En la resta de països les despeses seran assumides per el Client, que seran descomptats en la devolució del import pagat.

En el cas dels tiquets, no es procedirà a la realització de canvi o devolució alguna.

En el cas de compra de marxandatge, el client podrà canviar o anul·lar una comanda sempre que aquesta no hagi estat expedida. Si, per qualsevol raó, vol fer un canvi respecte de la confirmació de la comanda ho haurà de notificar amb la màxima urgència i el més aviat possible a través del correu electrònic […]@[…] amb indicació del canvi desitjat. Qualsevol diferència d’import entre la comanda original i el modificat li serà tramitada seguint el procediment corresponent al medi de pagament escollit.

Per la seva part, ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI, no podrà substituir cap producte o model de producte de marxandatge sense prèvia consulta al Client. Si es dona el cas que per motius aliens a ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI el subministrament de la comanda no fos possible, se li oferirà al Client la possibilitat de canviar-lo per un producte substitutiu de similars característiques donant dret a l’anul·lació de la comanda per part del Client.

Si el client cancel·la una comanda confirmada quant aquesta ja hagi sortit de les instal·lacions d’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI cap al seu destí, o no accepta el paquet a l’arribada, ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI podrà exigir el paga dels costos de transport ocasionats.

Seran causes de devolució:

 • Que el producte no compleixi amb les característiques de la descripció mostrada en la pàgina web. En aquest cas, es reemborsarà l’import del producte. Aquest reemborsament es realitzarà al medi de pagament utilitzat per el client.
 • Que el producte vingui d’origen defectuós. En aquest cas es procedirà al canvi per un altre igual una vegada s’hagi rebut el producte a retornar. ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI es farà càrrec de la devolució i l’enviament.

Les anteriorment relacionades causes de devolució no seran aplicables en els casos de l’adquisició de tiquets de degustació.

4. DRET DE DESISTIMENT

En cas de desistiment, ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI efectuarà el reemborsament del import de la compra, incloses les despeses d’entrega (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part del Client d’una modalitat d’entrega diferent a la modalitat menys costosa d’entrega ordinària que s’ofereix) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a màxim en 14 dies natures a partir de la data des de que s’informi per part del Client, de forma expressa, la seva voluntat de desistir del contracte.

ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix medi de pagament utilitzat per el Client per a la transacció inicial i, en tot cas, no comportarà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI té el dret de retenir el reemborsament fins haver rebut efectivament els béns o fins que el Client hagi presentat una prova de la devolució dels béns, depenent de quina condició es compleixi primer.

El Client haurà de retornar o entregar directament els béns, sense cap mena de demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de CATORZE (14) DIES naturals a partir de la data en que comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans de que hagi finalitzat el termini i el Client haurà d’assumir el cost directe de la devolució dels béns.

En tots els casos, els productes objectes de devolució hauran de trobar-se en perfectes condicions i en el seu embalatge original. Si no fos així, no es pot exercir aquest dret de desistiment. ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI verificarà que tot està correcte i en perfecte estat, donant l’autorització corresponent que serà comunicada al client via correu electrònic.

La devolució per desistiment no serà possible per als següents productes:

 1. Productes que no s’hagin adquirit única i exclusivament a través de la Botiga On-Line de marxandatge de www.tempsdevi.cat
 2. Productes adquirits als estands de marxandatge situats a l’emplaçament de la fira “Temps de Vi” durant els dies 9, 10 i 11 de juny.
 3. Tiquets de degustació tant de productes alimentaris com de beguda.

En cas de que ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI vulgui fer qualsevol mena de promoció en la Botiga On-Line mitjançant la que adquireixi varis articles independents com part d’un mateix pack (3×2, 2×1, descompte o similars), en cas de desistiment, haurà de desistir-se de tots els productes inclosos o afectats per la promoció. Si el Client desitja el canvi o devolució parcial dels articles adquirits dins del marc d’aquest tipus de promocions, al no ser desistiment del contracte entre les parts, ja que no es retorna tot el pack complert, en lloc de tramitar tota la devolució de l’import per el mateix medi de pagament que es va utilitzar en la compra, com així ocorre en el desistiment, la devolució s’efectuarà en forma d’abonament bescanviable per el valor del import dels productes retornats, canviable per qualsevol altre producte que el Client desitgi, en una o varies compres, amb límit d’un any, a partir del moment en el que es faci efectiva la devolució.

5. SEGURETAT I PRIVACITAT

ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i d’acord amb la Llei Orgànica 15/199 de 13 de Desembre informa que les dades personals que es recullen son incloses en un fitxer inscrit en l’Agència de Protecció de Dades, complint totes les mesures de seguretat necessàries per a la deguda protecció dels mateixos.

Les dades són recollides a través d’una connexió segura SSL i tenen com a principal finalitat el facilitar l’accés a la botiga i la formalització de la compra de productes d’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI, així com per l’enviament de comunicacions comercials i promocionals referents a l’esdeveniment, sempre en el cas que així sigui acceptat, no sent, en cap cas, cedides a terceres persones alienes a ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/199 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, tot client registrat a www.tempsdevi.cat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, comunicant-ho per correu electrònic a admin@tempsdevi.cat

6. ARBITRATGE, JURISDICCIÓ I DISPUTES EN LÍNIA

Les compravendes, tant de marxandatge com de tiquets de degustació, es sotmeten a la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre d’altres, a la següent normativa:

Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista.
Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació.
Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovada per el Reial Decreto Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.
Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En cas de qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de la interpretació de les presents condicions particulars i de les possibles accions derivades del procediment de compra, ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI resta oberta a l’aplicació del Sistema Arbitral de Consum, reconeixent l’eficàcia dels laudes dictats per el mateix.

Al gaudir el consumidor de normativa de protecció, podrà reclamar o demandar des de l’aforament del seu propi domicili.

Si el Client es estranger, i la seva nacionalitat forma part de l’Unió Europea, segons el disposat en el Reglament UE 524/2013 sobre resolució de litigis en matèria de consum (ODR – Online Dispute Resolution), s’informa al Client que, com a consumidor, té a la seva disposició un procediment per a resoldre els diversos litigis derivats de la venta on-line de mercaderies i serveis en la Unió Europea. Per a realitzar-ho, tenen a la seva disposició la plataforma RLL (Resolució de Litigis en Línea) de la Unió Europea:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa del seu aforament, als Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), i de forma subsidiària, en els següents casos:

 • Que la part compradora tingui el seu domicili fora de la Unió Europea i en aquest país no existeixi conveni bilateral o multilateral amb Espanya que impedeixi la possibilitat de fixar la submissió expressa d’aforament.
 • Si es tracta d’una compravenda realitzada per una empresa que actuï en el marc de la seva activitat empresarial o professional.